+48 661 306 700

Jesteśmy EKO

Puffing

Produkowane pasze poddawane są licznym zabiegom, które mają na celu ułatwienie zwierzętom pobieranie mieszanek, poprawę smaku i właściwości dietetycznych, zmniejszenie zawartości składników szkodliwych lub poprawę strawności składników pokarmowych. Rodzaj zabiegów zależny jest od rodzaju materiału paszowego.

Jedną z najbardziej nowoczesnych i efektywnych metod działania na ziarno i nasiona roślin strączkowych jest ekspandowanie – poddawanie surowca działaniu gorącej pary pod wysokim ciśnieniem. Jednym z rodzajów ekspandowania jest puffing. Surowiec paszowy traktowany gorącym powietrzem powoduje zagęszczanie materiału. Woda zawarta w produkcie, zmieniając stan skupienia na parę, powoduje szybkie pęcznienie. Zwiększanie się ciśnienia wewnątrzcząsteczkowego powoduje rozerwanie oraz częściową żelatynizację skrobi. Materiał opuszczający zbiornik rozpręża się, para gwałtownie uchodzi z surowca, ochładzając je. Następuje obniżenie wilgotności, nieprzekraczającej 8%. Dzięki temu produkt nie wymaga dosuszania. Podczas procesu technologicznego wyłączone są z użycia substancje chemiczne – daje to możliwość otrzymywania całkowicie ekologicznego materiału paszowego. Otrzymany produkt jest lekki, chrupki, suchy, gotowy o bezpośredniego użycia.

Puffing:

  • eliminuje występowanie związków antyżywieniowych w paszy
  • dzięki porowatej strukturze zwiększa przyswajalność składników odżywczych
  • nadaje specjalny, charakterystyczny smak i zapach
  • produkt jest lekko strawny, doskonały do stosowania jako pasza dietetyczna, jak również w odchowie młodzieży i seniorów
  • inaktywuje czynniki antyodżywcze
  • Zmniejsza skażenie mikrobiologiczne, przede wszystkim bakterie z rodzaju Salmonella i inne organizmy patogenne
  • w krótkim czasie daje możliwość tworzenia gotowego surowca, nadającego się do bezpośredniego spożycia

Nutrivita 2016 © All rights reserved

Realizacja: